Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn


the power of reading
sadporn
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viapieceoflife pieceoflife
sadporn
Reposted fromhairinmy hairinmy viajezu jezu
sadporn
9141 3422 500
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
sadporn
0615 5962 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
sadporn
8099 42f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
sadporn
5562 7177 500
Wrocław
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
sadporn
5675 e93a
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
sadporn
sadporn
4321 299f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
sadporn
5924 b32c 500
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
sadporn
3635 33cb 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viasheismysin sheismysin
sadporn
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viaPinkpills Pinkpills
sadporn
8432 5ebd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPinkpills Pinkpills
sadporn
0384 ecac
Reposted fromverronique verronique viaPinkpills Pinkpills
sadporn
4552 f838 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaPinkpills Pinkpills
sadporn
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena viaPinkpills Pinkpills
sadporn
sadporn
2549 f747 500
Reposted fromipo ipo viasofakante sofakante
sadporn
2924 7a35 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianenya nenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl