Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapieceoflife pieceoflife
sadporn
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— znalezione
sadporn
4665 22d8 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
sadporn

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoutkapa outkapa
sadporn
6712 9892 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa
sadporn
sadporn
sadporn
"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu".
Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaitemize itemize
sadporn
4254 c3d8
sadporn
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viapieceoflife pieceoflife
sadporn
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viayanah yanah
sadporn
9778 9097
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
sadporn
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
sadporn
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viasassygoat sassygoat
sadporn
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeimakid leimakid
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasassygoat sassygoat
sadporn
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasassygoat sassygoat
sadporn
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viaitemize itemize
sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl