Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie (Twojego łóżka), wytrze łzy, przyniesie herbatę, kawę, cokolwiek. Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się Twój sukces, jakie będzie serce. Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
Reposted fromchocoway chocoway viaoutkapa outkapa
sadporn
9147 82f6 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaoutkapa outkapa
sadporn
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viaoutkapa outkapa
5476 e589
sadporn
grafika 90's, text, and grunge
Reposted fromweightless weightless via666th 666th
sadporn
4064 e53a 500
indulgence
sadporn
2502 462c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover via666th 666th
sadporn
2997 5b32
Reposted fromlove-winter love-winter via666th 666th
sadporn
2944 22ca 500
Reposted frommagat magat via666th 666th
sadporn
7190 c0d8 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex via666th 666th
sadporn
0975 3378 500
Reposted fromcowboypt cowboypt viayanah yanah
sadporn
sadporn
1437 d6e2
Reposted fromagonya agonya viasofakante sofakante
sadporn
6967 a13b 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viasofakante sofakante
sadporn
1959 d758 500
Reposted fromzrazik zrazik viasofakante sofakante
sadporn
4371 4ce0 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viamaliwa maliwa
8795 06a4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaliwa maliwa
sadporn
7928 ec57 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasuffka suffka
sadporn
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl