Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn
0268 a600 500
sadporn
4956 c6bb 500
Reposted frombluecat bluecat viasrcemoje srcemoje
sadporn
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou viarogerthat rogerthat
sadporn
7359 d24b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viarogerthat rogerthat
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viapredictableannie predictableannie
sadporn
2928 c29f 500
Reposted fromkot kot viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
2932 3f91 500
Reposted fromkot kot viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
4364 a7a1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacorvax corvax
sadporn
4427 d8a1 500
Reposted fromgrobson grobson viacorvax corvax
sadporn
2899 b5ca 500
2773 cfff 500

bvlgaria:

Alexander McQueen F/W 2016/17

Reposted fromcroiea croiea vialeimakid leimakid
sadporn
4611 f3ae
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viacorvax corvax
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasrcemoje srcemoje
sadporn
9934 c268 500
Reposted fromzciach zciach viapieceoflife pieceoflife
sadporn
4109 4e09 500
Reposted from1911 1911 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
4718 a8e2 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
8764 b790 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasheismysin sheismysin
sadporn
0187 5b91 500
Reposted fromsoftboi softboi viaitemize itemize
sadporn
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeimakid leimakid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl