Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sadporn

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

sadporn
5127 dd70
Reposted fromtichga tichga viaconcarne concarne
sadporn
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viairmelin irmelin
sadporn
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
sadporn
7014 a04a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
sadporn
3908 0045 500
sadporn
7507 0561
Reposted frompsychedelix psychedelix viacorvax corvax
sadporn
7185 47cf 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viano-longer-kore no-longer-kore
sadporn
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
sadporn
8878 ca22 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viairmelin irmelin
sadporn
5359 0323 500
Reposted fromundertow undertow vianoticeable noticeable
sadporn
9762 ba32 500
Reposted fromsheismysin sheismysin
sadporn
8796 39a8 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasheismysin sheismysin
sadporn
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
sadporn
sadporn
Repost this Pig.

Every soup needs a Pig.

And a Cat and a Platupus.
sadporn
5500 53f8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
sadporn
9421 5c08 500
Reposted fromomphh omphh viairmelin irmelin
sadporn
0017 a891 500
Reposted froms3 s3 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
2563 6521
Reposted fromirmelin irmelin viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl